Tetanus – hrozba přicházející po povodni

Tetanus je nenakažlivé onemocnění zvířat a lidí, které vyvolává toxin produkovaný baktérií Clostidium tetani. Tato baktérie je běžně přítomna v zažívacím traktu přežvýkavců a koní, kteří ji vylučují výkaly. Clostridium tetani žije v prostředí, ve kterém není přítomen kyslík (anaerobním prostředí). Nachází se a přežívá i mimo organismy – v místech jako jsou bahnité usazeniny v rybnících a vodních tocích, v septicích a odpadních jímkách. Clostridium tetani je velmi zákeřná bakterie. Dostává se do organismu přes nenápadná drobná poranění, oděrky a další – například bodné ranky trnem nebo hřebíkem. Množí se bez tvorby výrazného zánětu, v ráně, která se rychle uzavře a vytvoří se zde pro ni příznivé anaerobní prostředí. Klostridie uvolňují do krevního oběhu toxin, který se váže na místa spojení nervů a svalů a pomalu postupuje nervovými vlákny až do mozku.

Důsledkem je tuhnutí svalů, strnulost, zatnuté čelisti, svalové křeče, které začínají na obličejových svalech (sardonický úsměv) a postupují dále jako strnutí šíje a všeho kosterního svalstva.

Postižený člověk nebo zvíře umírá v důsledku ochrnutí bránice na udušení.

Původce onemocnění dostal příležitost, právě díky nedávným povodním, rozšířit se z míst, kde se rozmnožil, do míst, kde se normálně nevyskytuje. Zaplavené louky a zahrady jsou nyní plné zárodků klostridií, které číhají ve formě velmi odolných spor na svou příležitost dostat se do organismu a vyvolat toto zákeřné onemocnění.

V takových případech se doporučuje všem majitelům zvířat, aby rozšířili vakcinaci svých psů i o vakcínu proti tetanu.

Po aplikaci dvou dávek vakcíny (primovakcinace a boostervakcinace) je zvíře chráněno po dobu dvou let. Po uplynutí dvou let stačí aplikace jedné dávky každé dva roky.

 

MVDr. Lubica Mádrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *